Được hỗ trợ bởi google Dịch
 
BADACO

Trao tặng quà cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn Phường 1, thành phố Đông Hà

Thứ Hai, 05/02/2024
BADACO

Xác định bên cạnh việc Phát triển doanh nghiệp bền vững còn có Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là những đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty BADACO trong những năm vừa qua.

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của Công ty BADACO là cam kết đối với đạo đức kinh doanh và những đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho CBCNV, người lao động và gia đình họ nói riêng cũng như hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Công ty có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh nói chung.

Ngày 01/2/2024, hưởng ứng phong trào “Vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo”, quỹ cứu trợ và thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do UBND-UBMTTQVN Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phát động nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024, đại diện Công ty BADACO đã trân trọng trao tặng các suất quà nhỏ và vô cùng ý nghĩa tới các gia đình thuộc diện hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình chính sách trên địa bàn Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ trao tặng quà tại Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị:

hotline