Được hỗ trợ bởi google Dịch
 
BADACO

Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 (Nhiệm kỳ 2023-2028)

Thứ Năm, 01/06/2023
BADACO

Kính gửi Quý cổ đông tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông 2023 của Côn ty Cổ phần Bạch Đằng (bấm vào đường link loại tài liệu kèm theo để download), gồm:

1. Chương trình Đại hội

2. Giấy mời + Giấy ủy quyền + Giấy xác nhận tham dự + Quy chế 

3. Các báo cáo + Tờ trình

4. Quy chế bầu cử + Mẫu đơn đề cử, ứng cử HĐQT, BKS

Trân trọng thông báo !

hotline