Được hỗ trợ bởi google Dịch
 
BADACO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thứ Hai, 19/06/2023
BADACO

Ngày 16/6/2023, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bạch Đằng (Badaco), Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự Đại hội, có Ông Nguyễn Minh Cương - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Hancorp, Ông Đỗ Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cùng toàn thể các cổ đông của Công ty.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, nhiều nội dung báo cáo đã được đưa ra trình bày, thảo luận như: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023; Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo tổng kết của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Đỗ Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày các báo cáo tại Đại hội

Thành viên HĐQT trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo tại Đại hội

Theo đó, tại Đại hội, các cổ đông tham dự cũng đã được nghe và nhất trí thông qua các nội dung, chỉ tiêu cơ bản tại các Tờ trình của HĐQT Công ty về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu trong các lĩnh vực xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh dịch vụ, đầu tư và kinh doanh bất động sản năm 2023; ủy quyền quyết định về việc đầu tư và kinh doanh bất động sản; phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ,…

Các Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Minh Cương - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Hancorp đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc tiếp tục duy trì, ổn định công việc và chăm lo đời sống cho CBCNV. Qua đó, Ông Cương cũng đưa ra một số ý kiến góp ý về việc Công ty cần tiếp tục củng cố, tăng cường năng lực hơn nữa để cùng tham gia các hợp đồng/gói thầu xây lắp có quy mô lớn với tư cách là thành viên của Hancorp, đồng thời Công ty cũng phải xây dựng và đưa ra được các giải pháp cụ thể, linh hoạt nhằm khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng kế hoạch; quản lý, điều hành và tổ chức SXKD của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn hết sức khó khăn, thị trường xây dựng, vật liệu xây dựng và kinh doanh bất động sản còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Ông Nguyễn Minh Cương - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Hancorp phát biểu tại Đại hội

Trong khuôn khổ của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, Đại hội cũng đã bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, ông Đỗ Ngọc Anh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; ông Đỗ Thế Trung - Phó Tổng Giám đốc được bầu làm thành viên HĐQT thay thế cho bà Phạm Tú Uyên; bà Nguyễn Thanh Hằng - thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổng hợp tiếp tục được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Minh Cương - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Hancorp chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Nguyễn Minh Cương - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Hancorp chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kết thúc Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và bày tỏ mong muốn các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 sẽ luôn nỗ lực, đoàn kết cùng nhau để tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược SXKD đúng đắn, kịp thời mang lại lợi ích, hiệu quả tốt đẹp, thiết thực cho Công ty và các cổ đông.

Tin bài: Nguyễn Xoa, Phòng Tổng hợp

hotline