Được hỗ trợ bởi google Dịch
 
BADACO

Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022

Thứ Sáu, 10/02/2023
BADACO

Theo ghi nhận của Bộ Xây dựng, chỉ số giá xây dựng chung cả nước năm 2022 tăng 4,92% so với năm 2021 và 11,01% so với năm 2020.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 62/QĐ-BXD công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022; trong đó xác định chỉ số giá xây dựng chung cả nước năm 2022 tăng 11,01% so với năm 2020 và tăng 4,92% so với năm 2021.

Chi tiết xem tại đường link sau:

https://www.vietnamplus.vn/bo-xay-dung-cong-bo-chi-so-gia-xay-dung-quoc-gia-nam-2022/845218.vnp

hotline