Được hỗ trợ bởi google Dịch
 
BADACO

Bổ nhiệm cán bộ quản lý

Thứ Ba, 03/10/2017
BADACO JSC

Sáng ngày 03/10/2017, Công ty cổ phần Bạch Đằng (BADACO) đã tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý của Công ty.

Bổ nhiệm ông Trần Đức Trọng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bạch Đằng.

Bổ nhiệm ông Chu Duy Cận giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bạch Đằng.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hằng giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp Công ty cổ phần Bạch Đằng.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tuấn giữ chức vụ Thư ký HĐQT, Phó phòng Tổng hợp Công ty cổ phần Bạch Đằng.

Bổ nhiệm ông Tống Hải Nam giữ chức vụ Phó phòng phụ trách phòng Quản lý xây lắp Công ty cổ phần Bạch Đằng.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Liên giữ chức vụ Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Bạch Đằng.

Bổ nhiệm ông Lê Công Minh giữ chức vụ Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư Công ty cổ phần Bạch Đằng.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức vụ Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư Công ty cổ phần Bạch Đằng.

hotline