Được hỗ trợ bởi google Dịch
 
BADACO

BADACO tham dự lễ Khánh thành đưa vào hoạt động Trường Đại học Việt-Đức (VGU)

Thứ Sáu, 11/11/2022
BADACO JSC

Sáng ngày 11/11/2022, Ông Trần Đức Trọng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cùng Ban điều hành các công trình tại Bình Dương tham dự lễ Khánh thành đưa vào hoạt động Trường Đại học Việt-Đức (VGU).

Một số hình ảnh sự kiện: TẠI ĐÂY

hotline